Błogosławiąca komunikacja zawiera trzy fundamentalne składniki. Są to:

Intencja wzajemnego zrozumienia, porozumienia, otwartość na słuchanie, dialog; wyrażanie szacunku dla drugiej osoby, jej człowieczeństwa, pełnionej funkcji; dążenie do wzmocnienia drugiej osoby; nawiązywanie relacji; pogłębianie więzi.

Używanie zasad komunikacji empatycznej, asertywnej: opis problemu, wyrażenie uczuć, potrzeb, próśb, oczekiwań; uznanie wolności w stawianiu granic swoich i przez drugiego człowieka (możliwy świadomy wybór postawy dominacji lub uniżenia, szczególnie w rodzicielstwie).

Uznanie płaszczyzny komunikacji jako rzeczywistości otwartej na przejawianie się przestrzeni duchowej. Dla chrześcijan otwartej na działanie Ducha Świętego. Dla wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących w Boga – rzeczywistości doceniającej i realizującej porozumienie i pokój - jako podstawowe wartości w relacjach międzyludzkich.

Błogosławiąca komunikacja wskazuje na czynne zaangażowanie człowieka, który jej używa, mając świadomość i wiedzę, czym ona jest i intencję, by się nią posługiwać. Przez taką komunikację międzyludzką zyskujemy możliwość dojrzewania do doświadczania porozumienia i pokoju, przyjaźni i miłości – dlatego można ją określić jako błogosławioną.

NAJBLIŻSZE WARSZTATY:

Grupa poniedziałkowa:
Start: 07.01.2019r.
Koniec: 25.03.2019r.

Grupa wtorkowa:
Start: 08.01.2019r.
Koniec: 26.03.2019r.

Krzyz

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 18.30
w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Przy Agorze 9, 01-960 Warszawa

Informacje i zapisy: warsztaty@blogoslawiacakomunikacja.pl
Opłata dobrowolna
Ilość miejsc ograniczona

Istnieje także możliwość udziału w warsztatach sobotnio-niedzielnych.
Więcej informacji w zakładce Terminy

NMP